Tworzenie modeli 3D z fotografii cyfrowych

Dzięki Agisoft PhotoScan pozwala na  zbudowanie trójwymiarowych modeli bez użycia specjalistycznego sprzętu. Agisoft PhotoScan przeprowadza fotogrametryczną analizę i obróbkę cyfrowych zdjęć oraz generuje trójwymiarowe dane przestrzenne, które można wykorzystać m.in.: w aplikacjach GIS, dokumentacji (np. architektury) i do tworzenia efektów wizualnych, a także do pośrednich pomiarów obiektów różnych rozmiarów.