fumkcje1Triangulacja

 • Przetwarzanie różnych typów obrazów: powietrzny (nadir, skośny), z bliskiej odległości
 • Wsparcie projektów wielo-aparatowych
 • Automatyczna kalibracja aparatów, wersja Professional: dodatkowo wsparcie dla fotografii fisheye i sferycznych

        fumkcje2  Chmura punktów

 • Szczegółowe edytowanie modelu w celu uzyskania dokładnych wyników
 • Eksportowanie plików .LAS umożliwiające klasyczne przetwarzanie danych punktowych
 • Wersja Professional: dodatkowo klasyfikacja punktów w celu dostosowania rekonstrukcji geometrii

fumkcje9Modelowanie 3D

 • Różne opcje scen: stanowiska archeologiczne, artefakty, budynki, wnętrza, ludzie, itd.
 • Bezpośrednie przesyłanie do zasobów Sketchfab
 • Tekstura: HDR i tryb wielu plików do celów bardzo szczegółowej wizualizacji

 


fumkcje11Panoramy

 • Rekonstrukcja 3D dla danych uchwyconych aparatem z tej samej pozycji, o ile obecne są przynajmniej dwie pozycje aparatów
 • Łączenie 360-stopniowych zdjęć panoramicznych z danych pochodzących z jednej pozycji aparatu

fumkcje3Eksport DEM

 • Numeryczny Model Powierzchni i/lub Terenu w zależności od projektu
 • Georeferencja w oparciu o metadane EXIF/rejestr lotu: Dane GPS/GCP
 • Wsparcie dla rejestru EPSG układów współrzędnych: WGS84, UTM, itp.

 


fumkcje8Georeferencja

 • Georeferencja ortomozaiki: najbardziej kompatybilny z GIS format GeoTIFF; plik .KML dla Google Earth
 • Eksportowanie w częściach bardzo dużych projektów
 • Korekcja kolorów dla jednorodnej struktury

fumkcje4Pomiary

 • Wbudowane narzędzia do pomiaru odległości, powierzchni i objętości
 • Dla przeprowadzenia zaawansowanej analizy metrycznej możliwość eksportu rezultatów za pomocą różnorodnych formatów i łatwego przekazania do zewnętrznych aplikacji

 


fumkcje5Wsparcie GCP

 • Importowanie GCP w celu kontroli dokładności wyników
 • Automatyczna detekcja kodowanych i niekodowanych obiektów do szybkiego wprowadzania GCP
 • Narzędzie paska skali do ustalania odległości referencyjnej bez użycia narzędzi pozycjonujących

fumkcje13Autodetekcja sygnałów

 • Oszczędność czasu i większa precyzja rozmieszczenia znaczników dzięki automatyzacji detekcji
 • Wsparcie dla sygnałów kodowanych 12-, 16- i 20-bitowych
 • Możliwość automatycznej detekcji sygnałów niekodowanych po dopasowaniu zdjęć

 


fumkcje7Wielospektralne obrazowanie

 • Przetwarzanie obrazowania RGB, NIR, termicznego i wielospektralnego
 • Szybka rekonstrukcja oparta na preferowanym kanale
 • Wielokanałowe eksportowanie ortomozaiki w celu dalszych obliczeń NDVI i analizy

 


fumkcje104D dla scen dynamicznych

 • Przetwarzanie danych z wykorzystaniem stacji wielo-aparatowych dla kreatywnych projektów np. sztuki kinematograficznej, branży gier, itp.
 • Podstawa licznych efektów wizualnych modeli 3D rekonstruowanych w sekwencji czasu

 


fumkcje6Skryptowanie Pythonem

 • Poza przetwarzaniem partiami główny sposób obejścia się bez interwencji użytkownika, umożliwia znaczne dostosowanie
 • Szablon z parametrami dla kilku podobnych zbiorów danych, kontrola pośrednich wyników przetwarzania itp.

 


fumkcje12Przetwarzanie w sieci

 • Obliczenia rozdzielone na całą sieć komputerową w celu skorzystania z połączonej mocy wielu węzłów, szczególnie przydatne w kontekście przetwarzania ogromnych zbiorów danych w ramach jednego projektu

 


Spis funkcji dla poszczególnych modułów znajduje się w zakładce Moduły.