Agisoft Metashape – porównanie funkcji wersji Professional i Standard

Funkcje Metashape Pro Metashape Standard
Triangulacja fotogrametryczna + +
Gęsta chmura punktów: tworzenie i edycja + +
Modelowanie 3D: tworzenie i teksturowanie + +
Panoramy: łączenie sferycznych obrazów + +
Triangulacja: obsługa fotografii fisheye i sferycznych +
Gęsta chmura punktów: klasyfikacja +
Eksport DEM (Cyfrowego Modelu Wysokościowego) +
Georeferencja: eksportowanie ortomozaiki +
Pomiary: odległości, powierzchnie, objętości +
Wsparcie GCP (naziemnych punktów kontrolnych) +
Autodetekcja sygnałów kodowanych i niekodowanych +
Wielospektralne obrazowanie: przetwarzanie +
Modelowanie 4D dla scen dynamicznych +
Skryptowanie Pythonem +
Przetwarzanie w sieci +