Możliwości użycia Agisoft Metashape

Czy potrzebuję specjalnego aparatu, aby zrobić zdjęcia do programu Metashape?

Nie. Takie zdjęcia można wykonać każdym aparatem cyfrowym. Ale by osiągnąć lepsze wyniki rekonstrukcji, ważne jest by użyć aparatu wysokiej jakości z odpowiednią rozdzielczością obrazu.

Czy muszę ustawiać zdjęcia ręcznie?

Nie, nie musisz. Metashape automatycznie określa pozycje aparatu.

Czy mogę georeferencjonować mój model?

Do georeferencjonowania modelu konieczny jest Agisoft Metashape Professional. Możesz georeferencjonować modele korzystając z dowolnego znanego położenia stacji z aparatem, lub z danych naziemnych punktów kontrolnych.

Jak mogę przedstawić wyniki mojej pracy znajomym lub klientom?

Możesz wyeksportować uzyskany model 3D w jednym z obsługiwanych formatów (np. PDF, 3DS, PLY, oraz inne) i przesłać wyeksportowany model komukolwiek chcesz. Ewentualnie, modele mogą zostać załadowane bezpośrednio z Metashape do hostów modeli 3D takich jak Verold czy Sketchfab.

Co zrobić, by skrypty w Pythonie uruchamiały się automatycznie przy starcie Metashape Professional?

Skrypty Pythona, które mają być wykonane przy starcie programu, powinny być umieszczone w następującym katalogu:

  • dla Windows: C:/users/<user name>/AppData/Local/AgiSoft/Metashape Pro/scripts/
  • dla Linuxa: /home/<user>/.local/share/data/Agisoft/Metashape Pro/scripts/
  • dla Mac OS: /Users/<user>/Library/Application Support/Agisoft/Metashape Pro/scripts/

Czy możliwe jest uruchomienie Metashape bezobsługowo z wiersza poleceń?

Nie jest to możliwe. Skrypty Pythona mogą być uruchomione tylko z okna Run Script w interfejsie Metashape Professional lub z niestandardowego menu.

Czy mogę wykorzystać ten program do skanowania ludzi?

Tak. Pamiętaj jednak, że skanowanie ludzi jest skomplikowanym zadaniem i wymaga instalacji wielu kamer, by uniknąć niechcianych efektów spowodowanych tym, że obiekt nie jest statyczny (oddychanie itp. powinny być wzięte pod uwagę). Prosimy odwiedzić odpowiednią sekcję Forum, aby otrzymać dodatkowe informacje i zasięgnąć opinii użytkowników.

Częste błędy użytkowników Agisoft Metashape

DEM (Numeryczny Model Wysokości) eksportowany jako TIFF jest czarno-biały po otwarciu zewnętrznym programem. Co robię źle?

DEM eksportowany z Agisoft Metashape Professional korzysta z floating point TIFF. Większość typowych przeglądarek lub edytorów obrazów nie umie ich rozpoznać. Polecamy stosowanie aplikacji GIS przy pracy z DEM, na przykład GlobalMapper lub Quantum-GIS.

Próbuję eksportować ortofotomapę, ale zawsze pojawia się komunikat „Can’t export orthophoto”.

Ze względu na specyfikację formatu TIFF Agisoft Metashape Professional nie może zapisać plików większych niż 4GB. Zalecamy redukcję rozdzielczości przed eksportowaniem albo korzystanie z funkcji „Split in blocks”.

Udało mi się wygenerować model, ale wyeksportowana ortofotomapa jest odwrócona.

Kolumny X/Longitude/Easting i Y/Latitude/Northing dla aparatów lub markerów w panelu Reference najprawdopodobniej zostały zamienione lub też układ współrzędnych nie został poprawnie wybrany w oknie ustawień panelu Reference.

Wyeksportowałem model teksturowany, ale MeshLab nie wyświetla tekstury.

Użyj krótszych nazw plików dla modelu i tekstury (mniej niż 8 symboli) i nie korzystaj z symboli Unicode.

Mój model wygląda ładnie w Metashape, ale wyeksportowany PDF jest pusty.

Upewnij się, że przeglądarka PDF jest w stanie otworzyć dokumenty 3D-PDF (potrafi to na przykład ostatnia wersja Adobe Acrobat Reader), a także że liczba poligonów / atlas tekstur nie są zbyt duże. Zalecana liczba poligonów to 50000 – 200000, a rozmiar atlasu tekstur to nie więcej niż 4096

Dopasowanie aparatów przebiegło pomyślnie, ale pojawia się błąd „Can’t Build Dense Cloud”. Co mogę zrobić?

Jest kilka powodów tego problemu, oto najbardziej prawdopodobne z nich:

  • niewystarczająca liczba punktów dopasowania wewnątrz pola ograniczenia pomiędzy parami obrazów
  • brak obsługi aparatów
  • problemy z obsługiwanymi urządzeniami OpenCL
  • problemy z kalibracją aparatów

Tekstura jest czarna (lub bardzo spikselizowana), mimo że kolory wydają się być wyświetlane poprawnie w trybie cieniowania.

To wynik rozrzuconego atlasu tekstur, co prawdopodobnie spowodowane jest dużą ilością małych izolowanych części siatek w modelu. Zalecamy korzystanie z Interpolation podczas generowania siatek i usuwanie „latających” komponentów siatek wybierając Edit > Gradual selection > Connected component.

Rezultat dostosowania aparatów jest okropny – wszystkie aparaty skierowane są na ten sam punkt.

Najbardziej prawdopodobnym powodem jest skorzystanie ze scenariusza rejestrowania obrazów za pomocą obrotnicy bez zastosowanie masek do statycznego tła. W tym przypadku Metashape może użyć wyróżnione punkty z tła do określenia pozycji aparatu, co skutkuje nieprawidłowymi wynikam