Archeologia coraz bardziej polega na metodach fotogrametrycznych, zarówno w przypadku modelowania artefaktów jak i mapowania wykopalisk. Metashape jest często wykorzystywany do dokumentacji miejsc archeologicznych, rekonstrukcji i pomiarów dawnych przedmiotów, a nawet do badań roślinności w celu odnalezienia znajdujących się pod ziemią pradawnych ruin.